Hoe ben je hier terecht gekomen?
via vrienden
via een zoekmachine
via het internet
weet niet meer


Het Kreeft-kind heeft veel fantasie en snel wisselende stemmingen. Het is moeilijk bij te houden voor anderen. Het onthoudt alles, vooral de gevoelsmatige kant van zijn ervaringen. De indrukken die het in zijn vroegste kinderjaren opdoet, bepalen dan ook in grote mate zijn verdere leven. Het heeft veel aandacht en bewondering nodig en is gevoelig voor afwijzing. Het is geneigd de eenzaamheid op te zoeken.

Als men aardig voor hem is, wint men al snel zijn vertrouwen. Maakt men hier misbruik van, dan zal dit zich wreken, vooral in de puberteit. Hoewel dit kind zeer kwetsbaar en in die zin afhankelijk is, is het een onafhankelijk denker en gaat het ongemerkt zijn eigen gang. Het verdient graag zijn eigen geld en heeft behoefte aan een eigen stukje tuin en eigen dieren.

Voor een goede emotionele ontwikkeling dient men het Kreeft-kind te laten merken dat het gewenst is. Men moet met hem meeleven om hem voldoende vertrouwen in anderen te laten ontwikkelen. Alleen dan zal het zich ook bij anderen kunnen laten gaan en minder behoefte hebben aan manipulatie. Wees niet verbaasd als het fantasievrienden in het leven roept die hem helpen bij emotionele problemen.

Het Kreeft-kind is geduldig en draagt anderen een warm hart toe. Het heeft veel creatieve talenten, die echter gemakkelijk geblokkeerd raken door angsten. Ook met het oog hierop is het belangrijk dat men met hem meeleeft, echter zonder al te beschermend te zijn. Het is bij het Kreeft-kind de kunst het juiste evenwicht te vinden tussen streng zijn en hem verwennen. Het is gebaat bij aanschouwelijk onderwijs waarbij het op zijn gevoel wordt aangesproken.