Hoe ben je hier terecht gekomen?
via vrienden
via een zoekmachine
via het internet
weet niet meer


Het Leeuw-kind is emotioneel en speels, met veel fantasie en gevoel voor drama. Kan het daarin niet zijn gang gaan, dan wordt het zwaarmoedig en humeurig. Het heeft veel vrijheid nodig. Bekritiseer het niet in het bijzijn van anderen en maak het niet belachelijk. Het is namelijk trots en weet zelf goed wanneer het iets fout doet.

De neiging tot bravoure van het Leeuw-kind kan men ombuigen door het aan te spreken op zijn gevoel voor waardigheid; laat zien dat het zijn grootspraak niet kan waarmaken. Wat betreft zijn neiging tot domineren leert men het dat het mee verantwoordelijk is voor voldoende eigen ruimte voor anderen. Laat het kind af en toe een belangrijke taak doen die het goed kan. Het voelt zich dan een autoriteit en voert de taak met veel elan uit. Maar het kan ook lui zijn en het werk door anderen proberen te laten doen. Maak in dit geval duidelijk dat anderen niet zijn slaaf zijn.

Het Leeuw-kind heeft moeite met de alledaagse beslommeringen en routine. Beter dan het hiertoe te dwingen, kan men het stimuleren door te laten zien dat het om belangrijke taken gaat of door een bijzondere taak voor hem uit te zoeken. Discipline slaat bij dit kind pas aan als deze samengaat met affectie; laat het steeds uw liefde voelen. Wees wel consequent in wat u verbiedt en toestaat.

Het Leeuw-kind moet vaak te horen krijgen dat het de dingen aankan. Daardoor werkt u op zijn trots en zal het u niet teleurstellen. Om diezelfde reden kan het trouwens makkelijk door anderen uitgebuit worden. Als het gedomineerd wordt of te weinig aandacht krijgt, wordt het timide en trekt het zich in zichzelf terug. Of het gaat op de verkeerde manier en bij de verkeerde mensen aandacht opeisen.