Hoe ben je hier terecht gekomen?
via vrienden
via een zoekmachine
via het internet
weet niet meer


Relaties zijn voor het Schorpioen-kind belangrijk. Het heeft een intuïtief begrip voor wat er tussen mensen omgaat. Het lijdt onder stress in het gezin; als zijn ouders problemen hebben, doet het alles om hen gelukkig te maken. Het is loyaal tegenover mensen van wie het houdt en wraakzuchtig tegenover degenen die hen aanvallen. Toon het kind hoe die wraakzucht zich tegen hemzelf keert.

Het kind lijkt kalm, maar zit vol energie; geef het de kans deze te ontladen. Kracht, passie en doorzettingsvermogen heeft het van zichzelf, getuige zijn sterk lichaam en de wil om te winnen. U hoeft alleen maar te laten zien hoe je van anderen houdt en hoe daardoor anderen van jou houden. Het is niet moeilijk een machtsstrijd met het Schorpioen-kind te krijgen. Laat het voelen dat u ondanks het conflict van hem houdt, maar blijf consequent en laat merken wie de baas is. Het moet ook leren respect te hebben voor minder sterke mensen en tegen verlies te kunnen.

Het Schorpioen-kind heeft, juist vanwege de innerlijke spanningen, discipline nodig. Deze kunt u bijbrengen, mits uw autoriteit niet op louter macht berust. Het kind heeft respect voor innerlijke kracht en is dan bereid tot leren. Wordt discipline niet vanuit liefde bijgebracht, dan wordt het kind angstig en bitter. Het is ondanks zijn kracht dus afhankelijk van de innerlijke kwaliteit van de mensen om hem heen.

Het Schorpioen-kind is van nature nieuwsgierig. Laat het zelf dingen onderzoeken. Het leert makkelijk en heeft een sterk gevoels- en inlevingsvermogen. Het is moedig en eerlijk. Het vergeeft niet snel als iemand zijn woord niet houdt. Het heeft privacy nodig en is soms sarcastisch om anderen op afstand te houden. Geef het ook letterlijk een eigen plekje, of minimaal een dagboek, om zijn dromen uit te leven.